sòng bạc kim chung - website chính thức

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1, Chính sách bảo hành

sòng bạc kim chung là đơn vị về giáo dục công lập, không áp dụng chính sách bảo hành

2. Chính sách đổi trả hàng hóa:
sòng bạc kim chung là đơn vị giáo dục công lập, không áp dụng chính sách đổi trả hàng hóa

3. Chính sách vận chuyển:
sòng bạc kim chung là đơn vị giáo dục công lập, không áp dụng chính sách vận chuyển

Mọi chính sách liên quan đến chất lượng giáo dục áp dụng theo quy định về tiêu chuẩn/ quy định về chất lượng giáo dục theo quy định pháp luật.